Bruken av kvalitative forskningsmetoder som grunnlag for å forstå sosiale problemer | Utdanning | no.aclevante.com

Bruken av kvalitative forskningsmetoder som grunnlag for å forstå sosiale problemer
Kvalitativ forskning er en forskningsmetode som er mye brukt i samfunnsvitenskap, men også i politisk og markedsundersøkelse. Med tanke på at kvantitativ forskning bruker en matematisk tilnærming til å forstå en befolkning eller et fenomen, gir kvalitative metoder beskrivende data om de immaterielle aspekter av menneskelig liv og atferd, som holdninger og overbevisninger. Kvalitative forskningsmetoder er nyttige for å forstå sosiale problemer, da de tillater forskere å undersøke samspillet mellom mennesker, kultur og sosiale institusjoner.

Kvalitative versus kvantitative metoder

I motsetning til kvantitativ forskning bruker kvalitative metoder ikke-numeriske teknikker for datainnsamling og analyse, noe som er spesielt verdifull for studiet og forståelsen av sosiale problemer. Selv om kvantitative metoder vanligvis brukes til å teste en klar hypotese, brukes kvalitative metoder vanligvis til å utforske et bredere forskningsemne eller for å forklare et slående resultat i kvantitative data. Kvalitative metoder representerer sammenhengen mellom både spørsmålet og forskningsemnet. For eksempel kan en kvalitativ tilnærming undersøke holdninger til arbeidsgivere og arbeidssøkere i en studie av effektene av rase holdninger på sysselsetting, og hvordan løpene potensielt påvirker jobben. På den annen side er denne tilnærmingen følsom for dynamikken mellom forskeren og emnet, og vurderer hvordan problemer med makt, sosial klasse og forskjeller kan påvirke forskningsforholdet og dermed kvaliteten på dataene.

sammenheng

Kvalitative metoder brukes mest i samfunnsvitenskap innen disipliner som sosiologi og antropologi, men brukes også i helsefag, statsvitenskap og markedsundersøkelse. Ulike fagområder og yrker bruker ulike typer kvalitative metoder for å undersøke en rekke sosiale problemer, blant annet problemer som rase, kjønn, religiøs tilhørighet og helseproblemer. Til tross for forskjeller i tilnærming er det samlende målet om kvalitativ forskning å forstå "hvordan" og "hvorfor" av et bestemt sosialt fenomen. For eksempel kan en helseforsker bruke kvalitative forskningsmetoder for å bedre forstå forekomsten av fedme hos en bestemt befolkning.

Typer kvalitative forskningsmetoder

Selv om det er mange måter å nærme seg kvalitativ forskning, er de mest brukte metodene delt inn i brede kategorier for forskning om sosiale problemer. En av de vanligste kategoriene av forskningsmetode er observatørens observasjon, hvor forskeren er innebygd i et studieområde og deltar i studiegruppenes aktiviteter. Denne tilnærmingen kan være spesielt nyttig for å forstå sosiale problemer, da det tillater forskeren å observere den komplekse og subtile dynamikken i et sosialt fenomen. En annen vanlig metode for kvalitativ forskning er det ustrukturerte intervjuet, hvor forskeren spør individene en rekke åpne spørsmål som adresserer de sosiale problemene som undersøkes. Fordelen med ustrukturerte intervjuer er at de tillater at forskningsmaterialet improviserer sin fortelling av erfaringer, fakta eller trosretninger.

Forstå sosiale problemer

Kvalitative forskningsmetoder består ikke bare av måter å samle opp beskrivende sosiale data på, men også på måter å evaluere og tolke resultater. For kvalitativ forskning for å forstå samfunnsmessige interesser fullt ut, må dataene analyseres nøye for å identifisere problemer eller uoverensstemmelser som kan oppstå, samtidig som de observerer spørsmålene som fortjener videre studier. I tillegg er et av ansvaret for kvalitative forskere å formidle forskningsresultater for å informere dine akademiske kollegaer, beslutningstakere og publikum om din nye forståelse av sosiale problemer.

Forrige Artikkel

Hvordan lage teaterkostymer

Hvordan lage teaterkostymer

Teater er en magisk måte å unnslippe virkeligheten på og kostymer er en viktig del av å oppnå den fantasien. Kostymer forbedre utseendet på figurene og deres forestilling på scenen bortsett fra å legge til drama og intriger til historien....

Neste Artikkel

Gjør det selv: eksamensklær

Gjør det selv: eksamensklær

Gradueringer er en milepæl i alles liv. Enten du er ferdig med førskolen, videregående eller høyskolen, vil du huske din oppgradering for livet. Dessverre kan avgangsklær være dyre ting som du bare vil bruke en gang....