Hva er kulturell tilpasning? | Kultur | no.aclevante.com

Hva er kulturell tilpasning?
Kulturell tilpasning er viktig i verden av internasjonal virksomhet. Enkelt sagt er det å tilpasse materialet som e-post, brev og memorandum av avsenderens språk på mottakerens språk uten å miste sin betydning, kontekst og betydning. Målet med kulturell tilpasning er å oversette kildematerialet helt og nøyaktig fra ett språk til et annet.

Utover språk

Mens det er nødvendig å mestre både styring av eget språk og språket til publikum som er søkt, går kulturell tilpasning enda lenger. Det krever kunnskap og fortrolighet med spesifikk forretningspraksis og kommunikasjon på begge sider av språkbarrieren, og hvordan man artikulerer dem med størst nøyaktighet. Jo dypere kunnskapen om sosiale skikker og det daglige forretningsspråket i et bestemt land, desto større mulighet for en nærmere tilkobling som bygger tillit og lojalitet mellom to selskaper på motsatte sider av kloden.

Diskursiv kompetanse

I forskning relatert til kulturtilpasning på nettsiden "Fiove.com" definerer forskeren Bhatia "diskursiv kompetanse" som "kunnskap og ferdigheter som profesjonelle eksperter bruker i spesifikke situasjoner når de snakker om deres daglige profesjonelle aktiviteter." Dette illustrerer betydningen av å overvinne den kulturelle språkbarrieren ved å kjenne og forstå de daglige ordene og setningene som brukes til å drive virksomhet på andre språk.

Business Communication VS. Uformell kommunikasjon

Betydningen av kulturell tilpasning utvider ikke utelukkende til e-post og brev som diskuterer forretningsspørsmål, men til samtaler der både forretnings- og samfunnsinteraksjoner oppstår. Målet er å advare begge sider av sammenhengene med alle uttalelser, slik at feilfortolkninger av det som er sagt, unngås.

Samarbeid mellom kulturer

Det er nødvendig å ha en fullstendig og dyp forståelse av begge parters språk, toll og sosial skikker, ikke bare for å kommunisere effektivt, men også for å bygge et samarbeid mellom kulturer. Formålet med et slikt samarbeid er å skape et fundament som begge parter arbeider ved å utdanne hverandre og skape en effektiv samarbeidsstil.

Análisis

Kulturell tilpasning analyserer både tekst og samtaler for å identifisere hull i forståelse mellom høyttalere på forskjellige språk. Ifølge Fiove.com fant forskerne at "selv om ulike kulturelle grupper har forskjellige forventninger om effektiv konkurranse og kommunikasjon, overlapper deres synspunkter også."

Nøkkelen til forståelse er å samarbeide for å skape en effektiv kommunikasjonsbro.

Forrige Artikkel

Hvordan designe ditt eget klassiske kondisjoneringseksperiment

Hvordan designe ditt eget klassiske kondisjoneringseksperiment

Klassisk konditionering, også kjent som Pavlovian-konditionering, er en instinktiv ikke-bevisst type læring oppdaget av russisk vitenskapsmann og nobelprisvinner Ivan Pavlov i begynnelsen av 1900-tallet....

Neste Artikkel

Den koloniale økonomien i USA

Den koloniale økonomien i USA

I kolonitiden før den amerikanske revolusjonen var det økonomiske systemet i de såkalte sentrale koloniene svært avhengig av landbruket. Men bysentrene var også hjemme for ulike produksjonsaktiviteter, og begge aktivitetene var avhengig av handel med britene....